Zarzad

Przewodnicząca: Dagmara Ulanowska
Vice-Przewodnicząca: Anna Wołochacz
Skarbnik: Katarzyna Stelmach-Ciszek
Sekretarz: Małgorzata Fazio